Zásady ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť  Bizzfy, s. r. o., IČO:51020131, DIČ: 2120589383, IČ DPH: SK2120589383, so sídlom: Trieda KVP 1, 040 23 Košice – mestská časť Sídlisko KVP, zapísaná v OR SR Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 48235/V

Prevádzkujeme e-shop na web stránke www.bizzfy.sk.

Pre poskytovanie našich služieb a predaja digitálnych produktov a prevádzkovanie našej web stránky spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje hlavne nariadenie Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v souvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

 1. Spracovanie osobných údajovSpracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára 

V prípade ak dopytujete naše produkty alebo služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám zadáte, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to:

Meno

Priezvisko

E-mail

Tel. číslo

Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás prostredníctvom nich pre ďalšiu komunikáciu ohľadom produktu alebo služby.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednanie o zmluve, resp. prevedenia opatrenia před uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Pokiaľ nenaviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najviac 1 mesiac od našej poslednej komunikácie.

 1. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail, prípadne telefonický kontakt. V prípade fakturácie na firmu je to: názov spoločnosti, adresa spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH. 

Z akého dôvodu?


Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám digitálny produkt alebo službu. Prostredníctvom kontaktných údajov s vami budeme taktiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácie alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať po splnení našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (hlavne pre účtovné a daňové účely, prípadne pre vybavenie reklamácií).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracovanie na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Po dobu plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takejto sluby alebo dodania produktu.

 1. Newsletter (obchodné zdelenie)

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielanie našich noviniek. 

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to při nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

1 rok od vášho posledného nákupu. Z rozosielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu, v ktorom budete mať na konci správy možnosť „odhlásiť sa“ alebo nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@bizzfy.sk

 1. Kto sa k dátam dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Avšak pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho internetového obchodu. Sú to:

 • Poskytovateľ web hostingových služieb: Websupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava
 • Poskytovateľ fakturačného systému: SuperFaktura, s.r.o. Pri Suchom mlyne 6 811 04 Bratislava
 • Účtovné spracovanie faktúr: Anna Kusnyírová, IČO: 42245613
 • Google Analytics

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

Osobné údaje spracovávame celosvetovo.

 1. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@bizzfy.sk alebo zavolajte na tel. číslo: +421 948 488 945

 1. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našej weboveh stránky sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovou stránkou, pamätajú si vaše preferencie a celkovo zlepšujú užívateľskú skúsenosť. Dokážu taktiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené vašej osobe a vašim záujmom.

Na web stránke používame nasledujúce cookies:

 • Nezbytné cookies: sú potrebné k fungovaniu web stránky, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránky a ďalšie základné funkčnosti stránky. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, jako naši návštevníci používajú web stránku. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob akým stránka funguje, napríklad tak, že umožňujú užívateľom jednoducho nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame len s vašim predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamní cookies: používajú sa k sledovaniu preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktorý najlepšie odpovedá vášmu záujmu a online chovaniu. Tieto súbory spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom

Upozorňujeme, že tretie strany môžu taktiež používať cookies alebo pristupovať k údajom zhromaždeným cookies na web stránke.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačoch, najčastejšie v záložke Nístroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsadeného v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastaveniach svojho internetového prehliadača odmietnuť alebo si nastaviť užívanie len u niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs 

Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies 

Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/ 

Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles 

 1. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva mimo iné právo obrátiť sa na nás a chieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné podať námietku.

Máte právo oznámiť národnej autorite pre ochranu osobných údajov akékoľvek pochybnosti o našich spracovateľských aktivitách, ak sme Vám neposkytli adekvátne vysvetlenie v primeranom čase. Na Slovensku, je národnou autoritou pre ochranu osobných údajov Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava 820 07, tel.02/3231 3220, www.dataprotection.gov.sk

Tieto podmienky sú účinné od: 20.12.2022